Garantie

De NOAB staat garant voor hoogwaardige dienstverlening. De diensten worden verleend conform de NOAB voorwaarden, welke door alle leden worden gehanteerd. Elk lid is daarom verplicht verzekerd op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Eventuele fouten kunnen ook leiden tot een probleem tussen kantoor en cliënt. NOAB kent een onafhankelijke klachtencommissie , maar voordat het zover komt zal NOAB kostenloos bemiddelen om te komen tot een bevredigende oplossing. Voor meer informatie: www.noab.nl