Fiscale advisering

Nadat alle gegevens zijn verwerkt zullen wij overgaan tot het verzorgen van de diverse aangiften, t.w. inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en dividendbelasting. De aangiften zullen zoveel mogelijk in overleg met u worden samengesteld, mede afhankelijk van de vele fiscale faciliteiten, welke mogelijk op u van toepassing en van belang zijn.