Actueel

Einde 6% btw voor onderhoudswerk aan woningen

het 6% btw-tarief mag na 30 juni 2015 niet meer toegepast worden voor renovatie en herstel van woningen. Vanaf 1 juli 2015 moet ‘gewoon’ 21% btw in rekening worden gebracht.

Tot en met 30 juni 2015 geldt het lagere 6%-tarief voor:

renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming van die woningen, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten.

Het lagere tarief geldt dus voor de in rekening gebrachte arbeidskosten, niet voor gebruikte materialen.

 

 

BTW-correctie privégebruik auto

Het privégebruik van een auto van de zaak geldt voor de btw als een fictieve dienst. Het gaat dan om het privégebruik door de ondernemer zelf of door zijn werknemers van een auto die zonder vergoeding in gebruik wordt gegeven. Privégebruik omvat alle niet zakelijke kilometers inclusief het woon-werkverkeer. De btw die verband houdt met het gebruik van de auto komt in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. In verband met het privégebruik moet aan het einde van het jaar een btw-correctie worden aangebracht. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van het werkelijke privégebruik. Het is ook mogelijk een forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) van de auto als correctie te hanteren. Is de auto (na vijf jaar inclusief het jaar van ingebruikneming) afgeschreven, dan geldt een lager forfait van 1,5%.

Wanneer een auto tegen een lagere vergoeding dan normaal in gebruik wordt gegeven, wordt de grondslag voor de btw-heffing gecorrigeerd door deze te verhogen naar de normale waarde. Ook dan mag in plaats van btw-heffing over de normale waarde het forfait van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) toegepast worden.

Let op: De correctie voor privégebruik dient in de aangifte over het laatste tijdvak van het jaar te worden opgenomen.