"UW FISCAAL- EN FINANCIEELPARTNER"

053 - 538 20 86 • info@bouwmabv.nl

Financiële administratie

Wij verzorgen uw financiële administratie van het inboeken van de onderliggende stukken tot en met de verwerking van de jaarrekening. De jaarrekening wordt opgesteld aan de hand van de door u aangeleverde gegevens. Wij beperken ons niet tot het controleren en corrigeren van de administratie, maar verstrekken ook extra service met het adviseren over de inrichting van uw administratie en op welke manier het efficiëntste gewerkt kan worden. Voor ons maakt het niet uit welke soort onderneming u heeft.

Fiscale advisering

Nadat alle gegevens zijn verwerkt zullen wij overgaan tot het verzorgen van de diverse aangiften, t.w. inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en dividendbelasting. De aangiften zullen zoveel mogelijk in overleg met u worden samengesteld, mede afhankelijk van de vele fiscale faciliteiten, welke mogelijk op u van toepassing en van belang zijn.

Salarisadministratie

Middels het loonprogramma Unit4 voeren wij voor elk soort bedrijf de volledige loonadministratie inclusief de jaarverwerking middels jaaropgaven voor werknemers, jaargegevens richting belastingdienst, sociale partner en pensioenfondsen. Wijzigingen in de fiscale- en sociale wetgeving en aanpassing in diverse CAO’s worden door ons op de voet gevolgd en waar nodig direct toegepast. Ook adviseren wij op het gebied van arbeidscontracten, ontslagprocedures.

Multi Media Bar

Previous Next
Einde 6% btw voor onderhoudswerk aan woningen

het 6% btw-tarief mag na 30 juni 2015 niet meer toegepast worden voor renovatie en...

Laag tarief bouw en renovatie geldt heel 2014

Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor het hele jaar 2014. Het lage...

BTW-correctie privégebruik auto

Het privégebruik van een auto van de zaak geldt voor de btw als een fictieve dienst. Het...